DRACO BIO COMPACT

Automatický, kompaktný oceľový kotol s horákom na pelety

 PALIVÁ- PELETY

 ROZSAH VÝKONOV:12-18 kW

 ZÁKLADNÁ VERZIAKotol DRACO BIO COMPACT je štandardne vybavený horákom FIREBLAST.

Popis

Automatický kotol Draco Bio Compact je určený na spaľovanie peliet. Zásobník paliva, umiestnený v hornej časti priamo nad výmenníkom, minimalizuje vnútorné rozmeny a tým sa znižujú i nároky na potrebný priestor v kotolniach. Pre jeho malú stavebnú výšku nie je pre užívateľa obtiažne prikladanie paliva. Peletový horák s automatickou funkciou zapaľovania a vyhasínania v spolupráci s pokročilou reguláciou poskytuje vysoký komfort vo vykurovaní. Keramický katalizátor vsadený do spaľovacej komory zlepšuje proces spaľovania, zvyšuje účinnosť a znižuje emisie v spalinách. Kotol je vhodný pre vykurovanie objektov, kde je dopyt po tepelnom výkone maximálne 12 kW.

Prednosti

 • záruka 5 rokov na výmenník kotla
 • nízke hodnoty škodlivín v spalinách
 • rýchla a jednoduchá obsluha a údržba
 • možnosť pripojiť priestorový termostat
 • plnoautomatická prevádzka kotla (automatické rozpálenie ako aj vyhasnutie horáka)
 • kontrola plameňa pomocou foto čidla
 • automatické čistenie horáka (za príplatok)
 • plynulá regulácia výkonu horáka
 • možnosť pripojiť priestorový termostat VIDE Room (za príplatok)
 • možnosť nastavenia kotla pomocou modulu VIDE Net (za príplatok)
 • možnosť ovládať až 16 vykurovacích okruhov s doplnkovým modulom a 2 okruhy TUV (za príplatok)
 • možnosť regulácie teploty spiatočky pomocou servopohonu na štvorcestnom ventile
 • možnosť nastaviť pracovný čas všetkých okruhov nezávisle - tzv. Časový program

DRACO BIO COMPACT

Elektronický regulátor

Prevádzka kotla a pomocných zariadeniach obsluhuje elektronický
regulátor ESTYMA, ktorý umožňuje:

 • pripojenie izbového termostatu (iba ESTYMA viď cenník)
 • načasovanie každého vykurovacieho okruhu nezávisle od seba
 • automatická modulácia výkonu horáka v rozmedzí 30% až 100% jeho zaťaženia
 • obsluha servopohonu zmiešovacieho ventila
 • nastavenie teploty vody v kotle
 • nastavenie teploty vody vo vykurovacom okruhu
 • možnosť ovládať až 16 vykurovacích okruhov nezávisle od seba a 2 okruhy TUV (za príplatok)
 • nastavenie teploty a automatickej prevádzky teplej úžitkovej vody
 • práce v režime zimného alebo letného počasia
 • možnosť pripojenia ekvitermickej regulácie (nutné doobjednať snímač vonkajšej teploty)
 • možnosť ovládať kotol na diaľku pomocou GSM, prípadne LAN modulu (za príplatok)
 • možnosť ovládať akumulačnú nádrž a solárny systém (za príplatok)
 • zvuková signalizácia alarmu

ESTYMA

TOP