DOPLNKY K HORÁKOM

OVLÁDAČE- REGULÁTORY

Dotykové farebné regulátory zabezpečujú automatickú prevádzku horákov. Disponujú mnohými funkciami na riadenie automatickej a bezpečnej prevádzky horákov a všetkých komponentov hydraulickej sústavy.

 

PODÁVAČE PELIET

Podávač je neodmysliteľným prvkom horáka, ktorý je zodpovedný za prepravu paliva zo zásobníka do horáka. Práca podávača je riadená regulátorom a podávanie paliva sa vykonáva cyklicky podľa nastavení v regulátore. Podávač VENMA je veľmi praktickým zariadením. Štandardne dodávaný v 2m prevedení. Podávač je možné predĺžiť až do 10m dĺžky.

IZBOVÝ TERMOSTAT

Termostat je k dispozícii v drôtovej aj bezdrôtovej verzii. Regulácia teploty miestnosti, týždenný program vykurovania, program deň / noc, manuálny program, funkcia optimálneho štartu, funkcia vykurovania / chladenia. Izbové termostaty ponúkame aj vo verzií RS.

MODUL WIFI 

Zabezpečí vzdialenú kontrolu a prevádzku kotla aplikáciou pre počítače a smartfóny (e-modul)

Grafický interfejs s animáciou na displeji

Možnosť zmien nastavených teplôt zmiešavacích okruhov a TÚV

Možnosť zmien nastavených teplôt na bytovom termostate RS

Náhľad teplôt na snímačoch

História teplôt

Náhľad na históriu a druh alarmu

 

 

 

ZÁSOBNIKY NA PELETY
 

Vyrobené sú z pozinkovanej ocele a sú testované z hľadiska nosnosti. Zásobník násypky je pohyblivý v dvoch rovinách, ktoré umožňujú nastaviť kontajner na každú kotolňu a okrem toho použitie klznej klapky uľahčuje čistenie násypky bez vyprázdňovania násypky.

Konštrukcia a starostlivá realizácia kazety je veľmi stabilná a súčasne vyzerá veľmi esteticky. Použitý materiál a správny sklon stien násypného žľabu zabraňujú zastaveniu paliva v násypke, čo sa prejavuje na menšom vypúšťaní paliva. Kovový kryt s rukoväťou zabraňuje vnikaniu nežiadúcich vecí do podávača alebo iskru z kotla, čo umožňuje umiestniť nádobu vedľa kotla.

TOP