TUV S vrchnými nátrubkami

 

 

Vzhľadom na špecifickosť v súčasnosti budovaných kotolní je niekedy nutné použiť zásobníky s menším objemom, umiestneným pod vykurovacím zariadením

 

Tento zásobník Vasti s jedným výmenníkom, určený pre plynové alebo iné kotly, je vybavený pripojovacími nátrubkami umiestnenými v hornej časti zásobníka. Vďaka tomu je možné ho použiť všade tam, kde nie je možné použitie klasického zásobníka s bočným pripojením.

VYSKOKÁ EFEKTÍVNOSŤ

ŽIVOTNOSŤ
na dlhé roky

KOMFORT
minimálnej obsluhy

TOP