Akumulačné nádrže

 

Akumulačné nádoby Vasti umožňujú akumuláciu vykurovacej vody, čím zabezpečujú správne   podmienky pre prevádzku tepelného čerpadla.

Akumulačná nádoba v inštalácii s tepelným čerpadlom funguje aj ako hydraulická spojka, ktorá zabezpečuje správny prietok média cez tepelné čerpadlo a  vykurovacie okruhy. V režime odmrazovania tepelného čerpadla energia uložená v zásobníku urýchľuje proces odmrazovania, čím zvyšuje komfort a znižuje prevádzkové náklady. Akumulačné nádoby    Vasti sú vyrobené z  kvalitnej  nerezovej  ocele,  vďaka  čomu  je  ich  životnosť  oveľa dlhšia ako u tradičných oceľových nádrží.

VYSKOKÁ EFEKTÍVNOSŤ

ŽIVOTNOSŤ
na dlhé roky

KOMFORT
minimálnej obsluhy

TOP