OFFGRID - FOTOVOLTAICKÝ OHRIEVAČ VODY

Fotovoltaický hybridný ohrievač vody ponúka ideálne riešenie pre nákladovo efektívne a udržateľné zásobovanie teplou vodou vo vašej domácnosti. Teplá voda predstavuje 20-40% spotreby energie v domácnosti. Ohrievače vody fothermo predstavujú najjednoduchší spôsob priameho získavania slnečnej energie. Po nainštalovaní ohrievač vody produkuje teplú vodu zadarmo prostredníctvom slnečného žiarenia. Fotovoltaický ohrievač vody so silným výkonom slúži ako náhrada za klasický elektrický ohrievač vody. Automatický dohrev cez elektrickú sieť v prípade nepriaznivého počasia zaisťuje dostatok teplej vody aj v dňoch bez slnečného žiarenia.

NEZÁVISLOSŤ

Zásobovanie teplou vodou nezávislé odelektrickej siete 230V. Fotovoltaickú energiu jemožné využívať aj bez pripojenia 230V.

GARANCIA TEPLEJ VODY

Druhé 230V výhrevné teleso s 1500W zaisťuje teplú vodu aj v dňoch so slabým slnečným žiarením alebo v noci.

KVALITA

Najvyššia kvalita a bezpečnostné štandardy vďaka bezpečnostnému teplotnému limitu, horčíkovej anóde, smaltovanej ochrane a spätnému a poistnému ventilu.

INOVATÍVNY MPP TRACKER

Integrovaný MPP tracker, ktorý vždy zaisťuje maximálny výnos FV modulov.

TOP