Špirála

Špirála určená pre výmenníky teplej úžitkovej vody s vysokým vykurovacím výkonom, ako prídavné vykurovacie teleso.

VYSKOKÁ EFEKTÍVNOSŤ

ŽIVOTNOSŤ
na dlhé roky

KOMFORT
minimálnej obsluhy

TOP