TUV pre tepelné čerpadlá

Zásobníky Vasti pre tepelné čerpadlá zabezpečujú správnu prevádzku inštalácie TÚV, ako v domácnostiach, tak aj vo verejných a priemyselných objektoch.

 

Dva výmenníky umožňujú spoluprácu s prídavným zdrojom tepla, čo následne zvyšuje účinnosť vykurovacieho systému. V prípade potreby sa dajú aj navzájom kombinovať, čím sa dosiahne maximálna účinnosť tepelného čerpadla.

VYSKOKÁ EFEKTÍVNOSŤ

ŽIVOTNOSŤ
na dlhé roky

KOMFORT
minimálnej obsluhy

TOP