ANULOID s rozdelovačom

ANULOID s rozdelovačom

Anuloid s nízkou stratou je zariadenie, ktoré sa dá veľmi ľahko zostaviť a prevádzkovať, ale vo vykurovacích systémoch vykonáva mimoriadne dôležitú funkciu. Je to uzavretý priestor obvykle vyrobený z ocele, ku ktorému sú na jednej strane privarené primárne spojovacie nátrubky (zdroje / zdroje tepla) a na druhej strane nátrubky sekundárnej cirkulácie (inštalačná strana). Primárna strana dodáva anuloidu teplo, zatiaľ čo sekundárna strana je jej prijímač.

Kamen Anuloidy sú k dispozícii izolované a neizolované:

Izolovaná verzia Kamen SH-OC

Neizolovaná verzia Kamen SH-NO

 

TOP