DRACO BIO

Automatický oceľový kotol so šnekovým podávačom paliva a horákom na pelety

PALIVÁ -PELETY

ROZSAH VÝKONOV:12 - 150 kW

ZÁKLADNÁ VERZIAKotol DRACO BIO je štandardne vybavený horákom FIREBLAST a teplomerom spalín.

VERZIA NA OBJEDNÁVKUHorák FIREBLAST s automatickým čistením (kotle s výkonom 25-75 kW).

Popis

Kotol založený na osvedčenom a veľmi efektívnom výmenníku tepla, zhotovenom z vysoko kvalitnej, certifikovanej ocele v hrúbke 8 mm. Súčasťou výbavy je odolný, oceľový horák určený na spaľovanie peliet. Automatická funkcia zapaľovania a vyhasnutia horáku v spolupráci s pokročilou reguláciou poskytuje vysoký komfort vykurovania.

Prednosti

 • plne automatická prevádzka kotla
 • výmenník tepla je vyrobený z vysoko kvalitnej, certifikovanej ocele hrúbky 8 mm
 • záruka 5 rokov na výmenník tepla
 • pravé alebo ľavé prevedenie podľa umiestnenia zásobníka paliva
 • automatická funkcia zapálenia a vyhasnutia horáka
 • nízka spotreba paliva - vysoká účinnosť (pomer vyrobeného tepla k energii v palive)
 • nízka úroveň škodlivých látok v spalinách
 • zavodnená podstava, ktorá zvyšuje účinnosť a predlžuje životnosť
 • jednoduchá obsluha a údržba, (nastavenie hodnôt v regulácii, čistenie) z čela
 • rodinná firma, poctivá ručná práca

DRACO BIOobrázok: DRACO BIO 12 kW ĽAVÝ, KAPACITA ZÁSOBNÍKA PALIVA 240l

Elektronický regulátor

Prevádzka kotla a pomocných zariadeniach obsluhuje elektronický
regulátor ESTYMA, ktorý umožňuje:

 • pripojenie izbového termostatu (iba ESTYMA viď cenník)
 • načasovanie každého vykurovacieho okruhu nezávisle od seba
 • automatická modulácia výkonu horáka v rozmedzí 30% až 100% jeho zaťaženia
 • obsluha servopohonu zmiešovacieho ventila
 • nastavenie teploty vody v kotle
 • nastavenie teploty vody vo vykurovacom okruhu
 • možnosť ovládať až 16 vykurovacích okruhov nezávisle od seba a 2 okruhy TUV (za príplatok)
 • nastavenie teploty a automatickej prevádzky teplej úžitkovej vody
 • práce v režime zimného alebo letného počasia
 • možnosť pripojenia ekvitermickej regulácie (nutné doobjednať snímač vonkajšej teploty)
 • možnosť ovládať kotol na diaľku pomocou GSM, prípadne LAN modulu (za príplatok)
 • možnosť ovládať akumulačnú nádrž a solárny systém (za príplatok)
 • zvuková signalizácia alarmu

ESTYMA

TOP